Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 30-11-2018

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα 12.00

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου).(http://noether.math.uoa.gr/totmema/topothesiaprosbase/topothesiaprosbase)

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα, για ενημέρωση σχετικά με την τελετή. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Θερμά συγχαρητήρια στους νέους Διδάκτορες και τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας!

Η Προϊσταμένη

της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας

Ελένη Ν. Αθανασιάδη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Αθήνα 23/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα 12:00

Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.

Η τελετή προγραμματίζεται για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 και θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τοποθεσία: http://noether.math.uoa.gr/totmema/topothesiaprosbase/topothesiaprosbase)

Υπενθυμίζουμε ότι με την αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να προσκομίζετε βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης της εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» από τη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ (επισυνάπτονται η βεβαίωση και οι οδηγίες) και να παραδίδετε τα έντυπα φοιτητικών παροχών που σας έχουν διατεθεί (φοιτητική ταυτότητα κ.λ.π).

Οι Διδάκτορες του Τμήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και τη διαδικασία ηλεκτρονικής και έντυπης κατάθεσης της διδακτορικής τους διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (www.didaktorika.gr)

Για τους φοιτητές που φιλοξενούνται στη Φοιτητική Εστία απαιτείται βεβαίωση ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο.

Από τη Γραμματεία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα μπορούν να βρεθούν και στη σελίδα Χρήσιμα Έγγραφα.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Προς τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν4250/2014, έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, στα επισυναπτόμενα έγγραφα των αιτήσεων για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, θα γίνονται αποδεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των δημοσίων εγγράφων.

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή επιδεικνύοντας τα πρωτότυπα στη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 1. Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία/ BioinformaticsComputational Biology, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας από 12/9/2018 έως 10/10/2018 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 11.00-14.00.

 1. Διδακτική της Βιολογίας / Didactics of Biology: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας από 12/9/2018 έως 10/10/2018 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 11.00-14.00.

 1. Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας/Ecology and Biodiversity Conservation, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας από 12/9/2018 έως 7/10/2018 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 11.00-14.00.

Για τα Διατμηματικά/ Διιδρυματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 1. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική / Applications of Biology in Medicine: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε έντυπη μορφή, μέχρι τη συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής (νέα πτέρυγα, γραφείο 54) γραμματέας κ. Δήμητρα Αναγνωστοπούλου, από 12/9/2018, email: danagn@biol.uoa.gr

 1. Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική / Clinical BiochemistryMolecular Diagnostics: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας, την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α., οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε έντυπη μορφή, μέχρι τη συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, στον Τομέα Βιοχημείας – Μοριακής Βιολογίας, στον γραμματέα κ. Μάριο Διαμαντόπουλο, από 12/9/2018, email: cbmd.secretary@gmail.com

 2. Athens International Masters Programme in Neurosciences – Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Οδοντιατρικής, την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 12/9/2018 στο email του προγράμματος masterneuro@biol.uoa.gr και για την έντυπη κατάθεση θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες κατάθεσης των δικαιολογητικών για κάθε Πρόγραμμα ανακοινώνονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ακολουθεί η ανακοίωνση της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας σχετικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – Ιούλιος 2018

Ακολουθεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» για την εξεταστική Περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2018.


Την Τετάρτη 11/07/2018 και ώρα 15:00-17:30 οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κ.κ. Καλλιόπη Μαρκοπούλου, Γεώργιος Φωτάκης, Βαρβάρα Δράκου και Νικηφόρος Τραυλός θα παρουσιάσουν τις Διπλωματικές Εργασίες τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική», ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τους:

 1. Καλλιόπη Μαρκοπούλου, «Βιοπληροφορικές προσεγγίσεις περί της αποσαφήνισης της καρκινογένεσης με την διαμεσολάβηση των long non-coding RNAs» (PDF) Ώρα: 15:00
 2. Γεώργιος Φωτάκης«Ανάπτυξη αλγοριθμικής ροής για την συνθετική ανάλυση RNA–seq δεδομένων, με εφαρμογή στην διερεύνηση του γενετικού υποβάθρου εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου» (PDF) Ώρα: 15:30
 3. Βαρβάρα Δράκου«Ανάλυση Δεδομένων Θερμοσταθερότητας Πρωτεϊνών» (PDF) Ώρα: 16:30
 4. Νικηφόρος Τραυλός«Ιn silico μελέτες για την αναζήτηση επιλεκτικών αγωνιστών του υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών» (PDF) Ώρα: 17:00

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία των ενεργών φοιτητών του ΠΜΣ στις εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, ώρα 13.30

στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών

Παρακαλούμε για την προσοχή σας στην αλλαγή του αμφιθεάτρου όπου θα διεξαχθεί η τελετή. Η ημερομηνία και ώρα της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας παραμένει Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 13.30, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου http://noether.math.uoa.gr/to-tmema/topothesia-prosbase/topothesia-prosbase ).

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα, για ενημέρωση σχετικά με την τελετή. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Η Προϊσταμένη

της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας

Ελένη Ν. Αθανασιάδη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Αθήνα, 17-04-2018

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Ώρα 13.30

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 13.30, στο Αμφιθέατρο 11Α του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου).

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα, για ενημέρωση σχετικά με την τελετή. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Θερμά συγχαρητήρια στους νέους Διδάκτορες και τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας!

Η Προϊσταμένη

της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας

Ελένη Ν. Αθανασιάδη

17th European Conference on Computational Biology (ECCB 2018): Call for Proceedings, Highlights, Elixir- Applications, Applications and Posters

ECCB  is the main computational biology event in Europe and will welcome scientists working in a variety of disciplines, including bioinformatics, computational biology, biology, medicine, and systems biology.

Available tracks: ProceedingsHighlightsELIXIR-ApplicationsApplications and Posters

Accepted submissions from proceedings track will be published, fully cited, at the Bioinformatics journal.
Submission topic areas:
 • DATA: Organization, management, categorization, integration, analysis of data, knowledge discovery
 • GENOME: Sequence analysis, alignment, evolution, phylogeny, genetics, epigenetics, 3D conformation
 • GENES: Expression, function, regulation, transcription, translation, geno-phenotype
 • PROTEINS: Structure, function, alterations, assemblies, interactions, design, proteomics
 • SYSTEMS: Systems biology, pathways, molecular networks, dynamics, signaling, multi-scale modeling

ECCB 2018 (http://eccb18.org/) will be held in Athens, Greece, 8-12 September 2018.

Παν/μιο Θράκης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το  Εργαστήριο Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  καλεί  Βιολόγους, Βιοχημικούς, Χημικούς και απόφοιτους σχολών πληροφορικής, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος, που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική  διατριβή πάνω σε θέματα μοριακής ταυτοποίησης φορέων ασθενειών και των παθογόνων τους (Vector-borne diseases) να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση ioakarak@med.duth.gr.

Η θέση είναι χρηματοδοτούμενη για 3 χρόνια από εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα (1000€ μηνιαίως).  Απαραίτητη κρίνεται η εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης γονιδιωμάτων και η καλή γνώση στατιστικης, ενώ η δυνατότητα χειρισμού big data θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Μέσω των προγραμμάτων θα υπάρχει η δυνατότητα διεθνών συνεργασιών και συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της ερευνητικής ομάδας https://ioakarak.wixsite.com/virology