Αρχική » Ορκωμοσίες

Κατηγορία: Ορκωμοσίες

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 30-11-2018

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα 12.00

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου).(http://noether.math.uoa.gr/totmema/topothesiaprosbase/topothesiaprosbase)

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα, για ενημέρωση σχετικά με την τελετή. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Θερμά συγχαρητήρια στους νέους Διδάκτορες και τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας!

Η Προϊσταμένη

της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας

Ελένη Ν. Αθανασιάδη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Αθήνα 23/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα 12:00

Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.

Η τελετή προγραμματίζεται για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 και θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τοποθεσία: http://noether.math.uoa.gr/totmema/topothesiaprosbase/topothesiaprosbase)

Υπενθυμίζουμε ότι με την αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να προσκομίζετε βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης της εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» από τη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ (επισυνάπτονται η βεβαίωση και οι οδηγίες) και να παραδίδετε τα έντυπα φοιτητικών παροχών που σας έχουν διατεθεί (φοιτητική ταυτότητα κ.λ.π).

Οι Διδάκτορες του Τμήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και τη διαδικασία ηλεκτρονικής και έντυπης κατάθεσης της διδακτορικής τους διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (www.didaktorika.gr)

Για τους φοιτητές που φιλοξενούνται στη Φοιτητική Εστία απαιτείται βεβαίωση ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο.

Από τη Γραμματεία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα μπορούν να βρεθούν και στη σελίδα Χρήσιμα Έγγραφα.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, ώρα 13.30

στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών

Παρακαλούμε για την προσοχή σας στην αλλαγή του αμφιθεάτρου όπου θα διεξαχθεί η τελετή. Η ημερομηνία και ώρα της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας παραμένει Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 13.30, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου http://noether.math.uoa.gr/to-tmema/topothesia-prosbase/topothesia-prosbase ).

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα, για ενημέρωση σχετικά με την τελετή. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Η Προϊσταμένη

της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας

Ελένη Ν. Αθανασιάδη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Αθήνα, 17-04-2018

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Ώρα 13.30

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 13.30, στο Αμφιθέατρο 11Α του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου).

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα, για ενημέρωση σχετικά με την τελετή. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Θερμά συγχαρητήρια στους νέους Διδάκτορες και τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας!

Η Προϊσταμένη

της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας

Ελένη Ν. Αθανασιάδη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.

Η τελετή προγραμματίζεται για Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 12.00 και θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Τμήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.

Υπενθυμίζουμε ότι με την αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να προσκομίζετε βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης της εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» από τη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ (επισυνάπτεται η βεβαίωση και οι οδηγίες) και να παραδίδετε τα έντυπα φοιτητικών παροχών (ταυτότητα, βιβλιάρια περίθαλψης κ.ά)

Οι Διδάκτορες του Τμήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και τη διαδικασία ηλεκτρονικής και έντυπης κατάθεσης της διδακτορικής τους διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (www.didaktorika.gr)

Για τους φοιτητές που φιλοξενούνται στη Φοιτητική Εστία απαιτείται βεβαίωση ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο.

Από τη Γραμματεία

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Ώρα 10.00 – 12.00

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00-12.00, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).

Οι συμμετέχοντες θα βρίσκονται στο χώρο οπωσδήποτε μία ώρα νωρίτερα, για τις απαραίτητες προετοιμασίες, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) καθώς και τις έντυπες οδηγίες για την τελετή, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Θερμά συγχαρητήρια στους νέους Διδάκτορες και τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας!

                                                 Η Προϊσταμένη
της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας

                                                                Ελένη Ν. Αθανασιάδη

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 08/11/2017

Αθήνα, 18-9-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Ώρα 10.00 – 12.00

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-14:00).

Υπενθυμίζουμε ότι με την αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να προσκομίζετε βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης της εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» από τη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ και να παραδίδετε τα έντυπα φοιτητικών παροχών (ταυτότητα, βιβλιάρια περίθαλψης κ.ά)

Οι Διδάκτορες του Τμήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και τη διαδικασία ηλεκτρονικής και έντυπης κατάθεσης της διδακτορικής τους διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) www.didaktorika.gr

Για τους υποψηφίους προς ορκωμοσία που φιλοξενούνται στη Φοιτητική Εστία απαιτείται βεβαίωση ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο.

Επισυνάπτονται οι οδηγίες του Τμήματος Βιολογίας προς τους Ορκιζόμενους για την Τελετή, καθώς και η σχετική εγκύκλιος του Αντιπρύτανη.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4/4/2017 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Ώρα 10.00 – 12.00

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00-12.00, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).

ΤΕΛΕΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΑ 10.00 -12.00

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ :

– «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

– «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»

– «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ»

-«ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»

Οι συμμετέχοντες θα βρίσκονται στο χώρο οπωσδήποτε μία ώρα νωρίτερα, για τις απαραίτητες προετοιμασίες, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) καθώς και τις έντυπες οδηγίες για την τελετή, τη Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Θερμά συγχαρητήρια στους νέους Διδάκτορες και τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας!

Η Προϊσταμένη

της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας

Ελένη Αθανασιάδη

Επισυνάπτεται το κείμενο της ανακοίνωσης.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 04/04/2017

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για την Τρίτη 4 Απρίλιου 2017 ώρα 10.00-12.00, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι προς αναγόρευση/ορκωμοσία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ή βεβαίωση ολοκλήρωσης διδακτορικής διατριβής υποβάλλοντας την επισυναπτόμενη αίτηση για συμμετοχή  στην τελετή αναγόρευσης/ορκωμοσίας των μεταπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Β΄/Γ΄ κύκλου.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

Έντυπα φοιτητικών παροχών (φοιτητική ταυτότητα, βιβλιάριο περίθαλψης κ.α)

Βεβαίωση καταχώρησης της διπλωματικής εργασίας / διδακτορικής διατριβής στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» καθώς και βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστοχώρο του Τμήματος (http://www.biol.uoa.gr/fileadmin/biol.uoa.gr/uploads/PDF_Files/PERGAMOS_Entypo_Kataxwrisis_Ergasiwn.doc – οδηγίες: http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html)

– (Για τους Διδάκτορες) Κατάθεση διδακτορικής διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) https://www.didaktorika.gr/eadd/aboutEADD.jsp#about8

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΩΣ 10/3/2017

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 21-11-2016 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Ώρες  9.00 και 11.00

Η ημερομηνία της τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων και της ορκωμοσίας για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρες 9.00 και 11.00, στην αίθουσα Τελετών, στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, η τελετή θα πραγματοποιηθεί για δύο κλιμάκια, σε διαφορετικές ώρες, ώστε να επιτευχθεί η άρτια τέλεση της διαδικασίας για τους αποφοιτήσαντες και τους συνοδούς – επισκέπτες.

 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΩΡΑ 9.00

 

ΤΕΛΕΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΩΡΑ 9.00 ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ:

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»

 
ΩΡΑ 11.00 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ :

– «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

– «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»

– «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ»

– «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

 

Οι συμμετέχοντες θα βρίσκονται στο χώρο οπωσδήποτε μία ώρα νωρίτερα, για τις απαραίτητες προετοιμασίες, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Επίσης, καλούνται να παραλάβουν τις καθομολογήσεις τους (όρκο) καθώς και τις έντυπες οδηγίες για την τελετή,  την Τετάρτη 16 και Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, από τη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

 

Θερμά συγχαρητήρια στους νέους Διδάκτορες και τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας!

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιολογίας

Ελένη Αθανασιάδη