Αρχική » Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

H Βιοπληροφορική είναι ένας γνωστικός χώρος με συγκεκριμένο όσο και ευρύ πεδίο εφαρμογών και αλληλεπίδρασης με τη σύγχρονη δομική, μοριακή και πληθυσμιακή βιολογία. Tα προγράμματα «Αποκωδικοποίησης» των Γονιδιωμάτων, περιλαμβανομένου και αυτού του Ανθρώπου, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τη χρήση της επιστήμης της πληροφορικής στον τομέα της βιολογίας σε πολλά ενδιαφέροντα και παραγωγικά πεδία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η φύση της βιολογικής έρευνας να αλλάζει ραγδαία και να εξερευνά νέους τρόπους για την προσέγγιση των βιολογικών προβλημάτων. Ο κλάδος της Βιοπληροφορικής σήμερα θεωρείται παγκόσμια ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους, ενώ ήδη έχει επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα και έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις. Επομένως, ένας βιοπληροφορικός έχει πολλές δυνατότητες απασχόλησης είτε στον ακαδημαϊκό τομέα είτε στον τομέα της βιομηχανίας φαρμάκων, χημικών, της ιατρικής, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και στον τομέα της πληροφορικής.

Παρακολουθώντας λοιπόν τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα αλλά και την αγορά εργασίας το Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» αποσκοπεί:

  • Στην ανάπτυξη της έρευνας και προαγωγή της γνώσης στους τομείς της Βιοπληροφορικής και των εφαρμογών της σε βιολογικά δεδομένα.
  • Στη δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων σε μεθόδους βιοπληροφορικής και τεχνολογικές εφαρμογές που αναφέρονται στη μελέτη του γονιδιώματος φυτικών, ζωικών και μικροβιακών οργανισμών.
  • Στην κατάρτιση στελεχών στον τομέα της Βιοπληροφορικής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών-παραγωγικών αναγκών της χώρας στο κλάδο των βιολογικών επιστημών, της υγείας και της βιομηχανίας.

Συνοπτικά λοιπόν το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη δημιουργία ικανών επιστημόνων οι οποίοι θα συμβάλουν υπεύθυνα τόσο στη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή των βιοπληροφορικών τεχνικών στη βιολογία, όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων βιοπληροφορικής ανάλυσης.