Αρχική » Οργάνωση » Υποστήριξη

Υποστήριξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία»:

Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία»:

Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Οικονομίδου
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής
Τηλέφωνα: +30 210 727 4871
e-mail: veconom@biol.uoa.gr


Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία», μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

Ευαγγελία Παπατρέχα
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής
Νέα Πτέρυγα Τμήματος Βιολογίας, Αίθουσα 54
Τηλέφωνο: +30 210 727 4877
e-mail: epapatrexa@biol.uoa.gr


Η υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. γίνεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ

Αρμόδια Υπάλληλος: Ευαγγελία Παπατρέχα
Τηλέφωνο: +30 210 727 4877
e-mail: epapatrexa@biol.uoa.gr