Αρχική » Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» (εφεξής ΠΜΣ), σε συμφωνία με τον  Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (G.D.P.R.) και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραθέτει την παρακάτω δήλωση απορρήτου ως επεξήγηση του είδους των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστοχώρου του, το σκοπό συλλογής τους, τον τρόπο επεξεργασίας τους και τη διαφύλαξή τους.

1. Ποιοι ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα σας και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους; 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

2. Για ποιο σκοπό συλλέγονται προσωπικά δεδομένα;

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας του ΠΜΣ, τη βελτίωση των υπηρεσιών του και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

3. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι τα ακόλουθα:

α. Ιστοσελίδα και API
-Διεύθυνσεις IP χρηστών

-Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
-Λειτουργικό Σύστημα
-Φυλλομετρητής (Browser)
-Μέγεθος μεταφερόμενων δεδομένων

β. Διδακτικό Υλικό (περιοχή περιορισμένης πρόσβασης)
-Το όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό (password), όπως αυτά έχουν διατεθεί στους εγγεγραμμένους στο ΠΜΣ μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιοποιούνται στις παρακάτω διεργασίες:
-στην πρόσβαση χρηστών στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας
-στην πραγματοποίηση και τον έλεγχο προστασίας δεδομένων
-στην πραγματοποίηση και τον έλεγχο διαδικτυακής ασφάλειας
-στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των χρηστών και τη μελλοντική βελτίωση της ιστοσελίδας

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας;

Όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας (βλ. Ερώτηση 1)

5. Διαμοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα σας σε φορείς εκτός του ΠΜΣ;

Δεν συμβαίνει καμία απολύτως μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε εξωτερικούς φορείς οποιουδήποτε είδους.

6. Για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Όλα τα συλλεγόμεντα δεδομένα διατηρούνται για το σύνολο ζωής της υπηρεσίας (εξυπηρετητής και ιστοσελίδα ΠΜΣ), ακόμη κι αν οι χρήστες σταματούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα.  Τα προσωπικά δεδομένα θα κρατηθούν το ελάχιστο δυνατό νόμιμο διάστημα ώστε να πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις και να μπορεί να υπάρξει απόκριση σε νομικά ερωτήματα, εφόσον αυτά υπάρξουν.

7.  Οι υπεύθυνοι διαχείρισης προσωπικών δεδομένων παρέχουν στους χρήστες τις ακόλουθες δυνατότητες:

Ως χρήστες της ιστοσελίδας του ΠΜΣ δικαιούστε τα παρακάτω:

  1. να μην υπόκειστε σε αποφάσεις βασισμένες αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) χωρίς τη σύμφωνη γνώμη σας. 
  2. να αιτείστε, ανά λογικά χρονικά διαστήματα, πληροφορίες για το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από εσάς. 
  3. να αιτείστε την παροζή πληροφοριών πάνω στο είδος της επεξεργασίας που υπόκεινται τα δεδομένα σας και πώς τα αποτελέσματά της σας επηρεάζουν ως χρήστη.
  4. να υποβάλετε ένσταση οποιαδήποτε στιγμή για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον το ΠΜΣ δεν μπορεί να δικαιολογήσει έννομα την χρήση και επεξεργασία τους.
  5. να ζητήσετε δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση την επεξεργασία ή διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον η χρήση τους αντιβαίνει στους όρους απορρήτου όπως αυτοί έχουν τεθεί από το ΠΜΣ κι τη σχετική νομοθεσία.

Σημειώνεται πως τα δικαιώματα 4 και 5 ισχύουν εφόσον και μόνο εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι απαραίτητη για τις παρακάτω ενέργειες:

  • τη συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία ή/και δικαστικές/εισαγγελικές εντολές.
  • την εκπλήρωση στόχων με βάση το κοινό συμφέρον.
  • τις αρμοδιότητες ελέγχου των διαχειριστών δεδομένων.
  • την αρχειοθέτηση με σκοπό τη συλλογή στατιστικών δεδομένων ή για ιστορικούς λόγους.
  • την εγκαθίδρυση ή/και υπεράσπιση νομικών αιτημάτων.