Αρχική » Οργάνωση » Εγκαταστάσεις και Υποδομές

Εγκαταστάσεις και Υποδομές

Το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» στεγάζεται στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας.

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει τις παρακάτω αίθουσες διδασκαλίας:

  • Αίθουσα »Πανταζή»,Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής
  • Αίθουσα 50, Νέα Πτέρυγα, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολέα.

Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. διαθέτει αίθουσα Υπολογιστών, στην οποία πραγματοποιούνται παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων.

Στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργεί Φοιτητικό Αναγνωστήριο με 200 θέσεις μελέτης, το οποίο βρίσκεται έναν όροφο κάτω από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών.  Το αναγνωστήριο λειτουργεί καθημερινά, από τις 09:00 ως τις 15:00.  Στο χώρο του Αναγνωστηρίου παρέχεται η δυνατότητα ασύρματης (WiFi) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε όσους φοιτητές διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (laptop, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο) και λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου. Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του απαραίτητου προγράμματος ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω της πληροφοριακής υποδομής του Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη, μέσω της οποίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος μπορούν να δανείζονται συγγράμματα σχετικά με την ύλη των μαθημάτων.  Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για τον κατάλογο των διαθέσιμων βιβλίων οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Τέλος, ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Βιολογίας, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» έχουν πρόσβαση στις παρακάτω παροχές και υπηρεσίες: