Αρχική » Δημοσιότητα » Παρουσιάσεις του Προγράμματος

Παρουσιάσεις του Προγράμματος

Παρουσίαση του ΠΜΣ "Βιοπληροφορική" στο 10ο Συνέδριο της Ε.Ε.Υ.Β.Β.

Το ΠΜΣ "Βιοπληροφορική" και ο ιστότοπός του παρουσιάστηκαν στο 10ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής - HSCBB15, στα πλαίσια της παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με αντικείμενο σχετιζόμενο με τη Βιοπληροφορική και την Υπολογιστική Βιολογία:

Presentation of the Bioinformatics-related postgraduate study programs in Greece from their Directors

Constantinos Vorgias, Elias Manolakos, Polydefkis Hatzopoulos, Zoi Lygerou, Elias Zintzaras, Pantelis Bagos

Abstract: Bioinformatics is an interdisciplinary field, placed at the interface of Biology, Mathematics and Computer Science. In this work, we tried for the first time to investigate the current situation of Bioinformatics education in Greece. We searched the online resources of all relevant University Departments for Bioinformatics or relevant courses. We found that all the Departments of Biological Sciences include in their curricula courses dedicated to Bioinformatics, but this is not the case for Departments of Computer Science, Computer Engineering, or Medical Schools. Despite the fact that large Universities played a crucial role in establishing Bioinformatics research and education in Greece, we observe that Universities of the periphery invest in the field, by including more relevant courses in the curricula and appointing faculty members trained in the field. In order for us to “triangulate” we didn’t confine ourselves to online resources and descriptive statistics but we also included interviews so as to have a more spherical view of the subject under discussion. The interviews provided useful insights regard-ing the teaching methods used by bioinformatics tutors, their attitudes and the difficulties they encounter. The tutors mentioned also the material that they choose, the audience’s attraction techniques and the feedback they receive.


Παρουσίαση ΜΔΕ "Βιοπληροφορική" στο 25ο Συνέδριο της ΕΕΒΕ

Το ΜΔΕ στη Βιοπληροφορική και ο ιστότοπός του πρόκειται να παρουσιαστούν στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Ακολουθεί η περίληψη της παρουσίασης:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:  ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

 

Bashir, A., Αλεξόπουλος, Ι., Λιακόπουλος, Θ., Μπάγκος, Π., Οικονομίδου, Β., Κατσαλούλης, Π., Λίτου, Ζ., Παπανδρέου, Ν., Παύλου, Κ., Προμπονάς, Β., Χαμόδρακας, Ι. και Χαμόδρακας, Σ.

Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της Βιοπληροφορικής επήλθε με τη συσσώρευση τεράστιων όγκων πληροφοριών από τα διάφορα προγράμματα προσδιορισμού ακολουθιών γονιδιωμάτων.  Προκύπτει έτσι η απαίτηση για υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό στο γνωστικό αυτό πεδίο, απαίτηση που δεν καλύπτεται από τα πτυχία που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα.  Έτσι, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο να παράσχει το υπόβαθρο στα εργαλεία και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τη βιοπληροφορική έρευνα στον ακαδημαϊκό χώρο και στην παραγωγή.  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοπληροφορική του Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνεται σε πτυχιούχους των θετικών επιστημών και αποπειράται μια διεπιστημονική προσέγγιση, συγκεντρώνοντας μερικούς από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες βιοπληροφορικούς.  Το διδακτικό προσωπικό έχει επιλεγεί από τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τα τμήματα Βιολογίας και Πληροφορικής, καθώς και από άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.  Το Πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει διάρκεια τριών εξαμήνων.  Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα, για το ακαδημαϊκό έτος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2003, προσκαλούνται να πληροφορηθούν σχετικά με το Πρόγραμμα στον παγκόσμιο ιστό στην διεύθυνση: http://bioinformatics.biol.uoa.gr/