ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023
Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή»
Ώρα 14.00- 1ο κλιμάκιο
Ώρα 15.30- 2ο κλιμάκιο
Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00- 1ο κλιμάκιο και ώρα 15.30-2ο κλιμάκιο, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο 45΄ νωρίτερα από την έναρξη της τελετής (ώρα 13.15- 1ο κλιμάκιο και ώρα 14.45- 2ο κλιμάκιο ), προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Ε.Κ.Π.Α. επισημαίνουμε:
1. Οι πτυχιούχοι, κατά την παραλαβή και παράδοση της τηβέννου και του καπέλου παραδίδουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας, μέχρι το πέρας της ορκωμοσίας και της παράδοσης τηβέννου και καπέλου (η ένδυση του ορκιζόμενου με τήβεννο είναι προαιρετική).
Οι ορκιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) τις ημέρες 14 και 15 Δεκεμβρίου 2023, από τη Γραμματεία και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στη Γραμματεία οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις πριν την ορκωμοσία στο αμφιθέατρο. Κατά την παραλαβή οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα.
1Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Ώρα προσέλευσης 13.15-Ώρα έναρξης 14.00
Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με αριθμό μητρώου:
201605
201702
201607
201703
201622
201713
201624
202923
Ακαδημαϊκή ταυτότητα
282634352268
Ο Διδάκτορας με τον αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας 282634352268 θα εκφωνήσει τον όρκο των διδακτόρων, κατόπιν κλήρωσης.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ακυρώνεται στην αποφοίτηση.
Ακολουθούν οι Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν στο 1ο Κλιμάκιο της ορκωμοσίας:
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ATHENS INTERNATIONAL MASTER’S PROGRAMME IN NEUROSCIENCES»
7113112000003
7113112000015
7113112000006
7113112100005
7113112000009
7113112100010
7113112000010
7113112100018
7113112000012
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 7113112000009 και 7113112100005 θα εκφωνήσουν τον όρκο
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
7113142100003
7113142100006
7113142100007
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με Αριθμό Μητρώου 7113142100003 θα εκφωνήσει τον όρκο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»
7113062000014
7113062100006
7113062100003
7113062100025
7113062100004
7113062100027
7113062100005
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με Αριθμό Μητρώου 7113062100004 θα εκφωνήσει τον όρκο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»
101908
7113102100001
101912
7113102100010
7113102000010
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 7113102100010 και 7113102000010 θα εκφωνήσουν τον όρκο.
2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Ώρα προσέλευσης 14.45-Ώρα έναρξης 15.30
Ακολουθούν οι Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν στο 2ο Κλιμάκιο της ορκωμοσίας:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»
131916
7113132100001
7113132000006
7113132100007
7113132000009
7113132100008
7113132000011
7113132100018
7113132000016
7113132100019
7113132000017
7113132100025
7113132000030
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με Αριθμό Μητρώου 7113132100001 θα εκφωνήσει τον όρκο
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»
121906
121913
121908
121915
121910
7113122000001
121911
7113122000006
121912
7113122100007
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ»
41802
7113042000023
7113042000002
7113042100007
7113042000003
7113042100009
7113042000012
7113042100023
Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 14.00
Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη)
Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση του τίτλου/πτυχίου έως 10/11/2023 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, τη Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 14.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος secr@biol.uoa.gr και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, έως την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 επισυνάπτοντας αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο του πτυχίου του Α΄κύκλου σπουδών.
Υπενθυμίζουμε ότι:
 H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html
 Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική
 Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου).

Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας μετά από εισήγηση της Διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2023-2024.

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Οικονομικών, Γεωπονικών, Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), επιλέγοντας αίτηση εγγραφής →πεδίο 05. «Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών», και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας συμμετοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ΦΕΚ 392/30-01-2023, άρθρο 9, παρ. 9.3 (γ).

  1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr
  2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
  3. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
  4. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

8.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, (προαιρετικά)

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
  2. Φωτογραφία

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα:

από 01/09/2023 μέχρι 01/10/2023

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους κατά το χρονικό διάστημα των αιτήσεων αλλά προϋπόθεση για να εγγραφούν είναι να έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ.

Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής μπορείτε να το κατεβάσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Ευαγγελία Παπατρέχα) στο τηλέφωνο 210-7274877 ή/ και στο e-mail epapatrexa@biol.uoa.gr.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

16 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00 Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή»

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο 45΄ νωρίτερα από την έναρξη της τελετής (ώρα 10.15), προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι ορκιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) τις ημέρες 11 και 12 Μαΐου 2023, από τη Γραμματεία και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στη Γραμματεία οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις πριν την ορκωμοσία. Κατά την παραλαβή οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με αριθμό μητρώου/ακαδ. ταυτότητα: 201601, 213276875089, 201616, 200546444626, 255378421207, …83333, 217212503334, 201806. Η Διδάκτορας με τον αριθμό μητρώου 202921 θα εκφωνήσει τον όρκο των διδακτόρων, κατόπιν κλήρωσης. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ακυρώνεται στην αποφοίτηση. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 7113112000014, 7113132000002, 121916, 7113122000008, 7113042000005, 7113062000016, 101903 θα εκφωνήσουν τον όρκο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ως αριστεύσαντες. Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Ακολουθούν σαράντα οκτώ (48) Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία:

41906 7113062000001 7113112000016
61804 7113062000003 7113112000020
61917 7113062000004 7113122000012
61922 7113062000007 7113132000005
71706 7113062000008 7113132000023
71805 7113062000009 7113132000029
101901 7113062000011 7113132000030
101902 7113062000018 ΟΡΚΟΣ
101906 7113062000020 7113112000014
111912 7113062000021 7113132000002
111915 7113062000023 121916
131901 7113062000024 7113122000008
131906 7113102000003 7113042000005
131911 7113102000009 7113062000016
7113042000007 7113112000007 101903
7113042000015 7113112000011  
7113042000020 7113112000013

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 16 Μαΐου 2023 ώρα 11.00 Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη) Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση του τίτλου/πτυχίου έως 26/04/2023 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, την Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 11.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος secr@biol.uoa.gr και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 επισυνάπτοντας αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο του πτυχίου του Α΄κύκλου σπουδών. Υπενθυμίζουμε ότι:  H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html  Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική  Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 16 Μαΐου στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου). Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας και έχουν ανακηρυχθεί, παρακαλούνται να αποστείλουν μόνο την υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@biol.uoa.gr αναγράφοντας στο θέμα αποστολής: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 16/05/2023 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Επισυνάπτονται: -ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ -ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών μέσω των Γραμματειών των ΠΜΣ. Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας! Από τη Γραμματεία του Τμήματο

Ph.D. position in Computational Chemistry/Polymers Degradation funded by PlasticUnderground Marie Curie ITN

The PlasticUnderground Doctoral Network (DN) is an international, multi-partner, inter-sectoral doctoral research-training network with the aim to prepare an international cohort of Doctoral Candidates (DCs) in the development of solutions to the emerging plastic pollution crisis in soils and groundwater. Given the evolving understanding of subsurface soil and groundwater ecosystems as long-term storage pools of micro- and nanoplastics, interdisciplinary capacity that can support and provide guidance for the management of these systems, as well as development of adequate technological, social behavioural and legislative solutions is urgently needed. This interdisciplinary DN will integrate comprehensive training opportunities in cutting edge technological innovations, regulatory and behavioural approaches across traditional disciplinary and sectoral boundaries. The consortium comprises universities, research institutions and companies located in the UK, France, Spain, Serbia, Italy, Switzerland, Cyprus and Germany. NovaMechanics (NovaM), an SME specializing in cheminformatics and nanoinformatics, is seeking for a Doctoral Candidate (DC) to join our team in Larnaca, Cyprus. The DC will work in the context of PlasticUnderground Marie Curie ITN, on developing new models for simulating the degradation of polymers under different soil systems and validating these models by comparing predictions with laboratory measurements. A key part of this study is understanding the effect of Manganese Peroxidase (MnP) on degradation, which will be studied at different scales. The PhD research, funded by the Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), will last for 36 months and require the DC to spend 8 months at the University of Birmingham (UoB) and 2 months at PolyMateria Limited (PolyM).The DC will employ a multiscale computational approach and have the chance to learn and use various computational methods, such as Density Functional Theory, Atomistic and Coarse-Grained Simulations, Monte Carlo Simulations, and Machine Learning Techniques. DCs can be of any nationality but must comply with the following mobility rule: At the time of selection by NovaM (host organization), they must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of their host organization (Cyprus) for more than 12 months in the three years immediately prior to their recruitment. Candidates must demonstrate that their ability to understand and express themselves in both written and spoken English is sufficiently high for them to derive the full benefit from DN training. DCs must not yet be in possession of a doctoral degree at the date of recruitment.

Responsibilities

• Develop models for simulation of biodegradable MnP degradation under various soil systems. • Simulate particle degradation and additive leaching. • Quantification and prediction of future environmental residence times of new material based MnP and their size fractions in different types of environmental underground settings. NovaMechanics Ltd Digeni Akrita 51, 1070, Nicosia, Cyprus Correspondance Address: P.O Box 12895, 2254, Nicosia, Cyprus Email: info@novamechanics.com Website: www.novamechanics.com • Driving and organizing collaborative efforts with internal and external partners

Desired Requirements

• Bachelor’s degree in Chemistry, Chemical Engineering, Physics, Material Science, Environmental Science, Chem-Bioinformatics or other related Science. • M.Sc. degree in Chemistry, Chemical Engineering, Physics, Material and Environmental Sciences, or other related Sciences. (Candidates holding a 5-year MEng degree are not obliged to have a MSc. Degree) • Proficiency in English • Strong programming skills (Python, Java, C++, Fortran, etc.) • Diploma Thesis or Master Thesis in the field of Computational Chemistry or a related field will be appreciated (A web hyperlink of their Diploma or Master Thesis could be included in the attached CV) • good knowledge of Linux operating system (i.e., writing bash scripts) • knowledge of open-source computational software (i.e., OpenMM, LAMMPS, GROMACS, DLPOLY, NAMD, Quantum Espresso, CP2K, RASPA, Cassandra, OPENFOAM etc

What we offer

• An international work environment, in which you can develop your talent and realize ideas and innovations within a competent team • Gross Salary (total cost with Cyprus coefficient): 2635€/per month. Mobility allowance 600€/per month (gross-total cost), family allowance if applicable 495€/per month (gross – total cost) • An individual and well-structured training within the Marie Curie ITN network

How to apply

The candidate should submit a detailed CV and a cover letter matching the above according to his/her expertise. Two recommendation letters are needed from industrial or academic environments. The recommendation letters should not be general and should be referred to the above qualifications. Incomplete applications will be ignored. All the above should be submitted until 15/04/2023 to hr@novamechanics.com with Ref: MarieCurie2023Degradation.

Ph.D. position in Machine Learning, AI, Cloud Platform and Database development for molecular simulations funded by PlasticUnderground Marie Curie ITN

The PlasticUnderground Doctoral Network (DN) is an international, multi-partner, inter-sectoral doctoral research-training network with the aim to prepare an international cohort of Doctoral Candidates (DCs) in the development of solutions to the emerging plastic pollution crisis in soils and groundwater. Given the evolving understanding of subsurface soil and groundwater ecosystems as long-term storage pools of micro- and nanoplastics, interdisciplinary capacity that can support and provide guidance for the management of these systems, as well as development of adequate technological, social behavioural and legislative solutions is urgently needed. This interdisciplinary DN will integrate comprehensive training opportunities in cutting edge technological innovations, regulatory and behavioural approaches across traditional disciplinary and sectoral boundaries. The consortium comprises universities, research institutions and companies located in the UK, France, Spain, Serbia, Italy, Switzerland, Cyprus and Germany. NovaMechanics (NovaM), an SME specializing in cheminformatics and nanoinformatics, is seeking for a Doctoral Candidate (DC) to join our team in Larnaca, Cyprus. The PhD research, which is funded by the Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), will last for 36 months and require the PhD student to spend 3 months at the University of Birmingham (UoB), 1 month at PlasticEurope (PlastEU), 1 month at the University of Lyon (UCBL), and 1 month at the University of Pisa (UNIPI). The DC will work in the context of PlasticUnderground Marie Curie ITN and will be responsible for performing high-throughput simulations, developing data-driven machine learning and artificial intelligence models and web applications powered by Enalos Cloud Platform as well as the implementation of the project’s database. DCs can be of any nationality but must comply with the following mobility rule: At the time of selection by NovaM (host organization), they must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of their host organization (Cyprus) for more than 12 months in the three years immediately prior to their recruitment. Candidates must demonstrate that their ability to understand and express themselves in both written and spoken English is sufficiently high for them to derive the full benefit from DN training. DCs must not yet be in possession of a doctoral degree at the date of recruitment.

Responsibilities

• Develop a ready-to-use and user-friendly interface powered by Enalos Cloud Platform to guide decision making with regards to MnP risk assessment, and implementation of the project’s database (powered by Pharos Database Solution) • Utilize machine learning and artificial intelligence algorithms in Isalos Analytics Platform to guide the decision-making process related to the risk assessment • Conduct high-throughput simulations with the aid of Enalos Asclepios & Enalos Demokritos KNIME nodes and workflows • Driving and organizing collaborative efforts with internal and external partner

Desired Requirements

• Bachelor’s degree in Computer Science, Electrical Engineering, Chemistry, Chemical Engineering, Physics, Material Science, Chem-Bioinformatics or other related Science. • M.Sc. degree in Computer Science, Chemical Engineering, Physics, Material Data Science, Sciences, or other related Sciences. (Candidates holding a 5-year MEng degree are not obliged to have a MSc. Degree) • Proficiency in English • Diploma Thesis or Master Thesis in the field of Machine Learning or a related field will be appreciated (A web hyperlink of their Diploma or Master Thesis could be included in the attached CV) • Experience in Java, HTML, and Javascript. • Knowledge of RDBMS/SQL and design patterns & principles. • Knowledge of the Git source control tool and Maven build tool. • Design and implement process, workflow, and data models according to the requirements. • Strong fundamental computer science skills (OOA/OOD, data structures, algorithms) • Good understanding of REST standards.

What we offer

• An international work environment, in which you can develop your talent and realize ideas and innovations within a competent team • Gross Salary (total cost with Cyprus coefficient): 2635€/per month. Mobility allowance 600€/per month (gross-total cost), family allowance if applicable 495€/per month (gross – total cost) • An individual and well-structured training within the Marie Curie ITN network

How to apply

The candidate should submit a detailed CV and a cover letter matching the above according to his/her expertise. Two recommendation letters are needed from industrial or academic environments. The recommendation letters should not be general and should be referred to the above qualifications. Incomplete applications will be ignored. All the above should be submitted until 15/04/2023 to hr@novamechanics.com with Ref: MarieCurie2023IT

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Πέμπτη 30/03/2023 έως Παρασκευή 19/05/2023 Υπηρεσίες Γραμματείας Τμήματος Βιολογίας μέσω WEB http://my-uni.uoa.gr

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που φοιτούν στο 2ο & 4ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, από την Πέμπτη 30/03/2023 έως και την Παρασκευή 19/05/2023 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: https://my-uni.uoa.gr Οι φοιτητές θα εισέρχονται στην εφαρμογή με το username και τον κωδικό που έχουν αποκτήσει μέσω webmail. Στην εφαρμογή υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τη δημιουργία δήλωσης μαθημάτων. Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη των προθεσμιών καμία δήλωση δεν είναι δυνατή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή και η αναγραφή του ονόματός σας στα ηλεκτρονικά βαθμολόγια. Σημείωση: Η διπλωματική εργασία δηλώνεται άπαξ για όλους φοιτητές 4ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Nέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων-BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του*CIVIS* <https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis>, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα *»CIVIS Courses», *σταπλαίσιατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα /»Blended Intensive Programmes», /και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα*(διαμονή φοιτητή και **σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. *Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: *ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.*

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα *νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του **Erasmus+*, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

/Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!/

 

**»Blended Intensive Programs»*

*

Ποιους αφορούν: *Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων

*Αιτήσεις:* ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση) *Νέα προθεμία υποβολής:* Αιτήσεις έως*8 Μαρτίου 2023*

 

*/Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα */»Blended Intensive Programs (BIPs)»/* είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη *διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας*, όπου μπορείτε να περάσετε *5 ημέρες *σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! *Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία*, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.

Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από *ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS*. Τα BIPs έχουν *διεπιστημονικό χαρακτήρα *και περιλαμβάνουν τη *χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.* Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο *αριθμό πιστωτικών μονάδων*, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη *διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία*, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων *ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος* *θεματικών ενοτήτων* του CIVIS:

 

/- Υγεία

– Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες

– Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια

– Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

– Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά/

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις *4 προγράμματα BIPs* <https://civis.eu/en/civis-courses> που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία.

***1) Τίτλος: Frenchtravellers

<https://civis.eu/en/civis-courses/french-travellers-in-mediterranean-lands-2023>**in**Mediterranean**lands**-

θεματική ενότητα: «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά»***

/The main objective is to provide a multi-layered presentation of various images of Mediterranean lands, parting from traveling literature in different forms in order to incite the participants to understand intercultural issues within a historical, aesthetic and theoretical

framework./**

 

**Ποιους αφορά: *Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες* Επιστημονικά πεδία: *Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες*

Κινητικότητα: *4 – 8 Δεκεμβρίου 2023,**Στοκχόλμη, Σουηδία *Διαδικτυακή παρακολούθηση: *9 Οκτωβρίου – 23 Νοεμβρίου 2023

*ECTS**:*6*

Επικοινωνία: *hans.farnlof@su.se <hans.farnlof@su.se>//

*Αιτήσεις**: *στηφόρμα

<https://mobility.civis.eu/templates/63d7e0f13b5d002690000337/start?context/%5btype%5d=Institutions::ClassOf&context%5bid%5d=63d0e5573b5d0013c9000069?context/%5btype%5d=Institutions::ClassOf&context%5bid%5d=63e0bfe13b5d0016b30003be>

*2) Τίτλος: “Environmental challenges facing the Danube River”

<https://civis.eu/en/civis-courses/environmental-challenges-facing-danube-river>

-θεματική ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια» */ The program consists of two interconnected activities, online and on-site, in Delta Danube (University of Bucharest). The enrolled students will first participate in an online pre-field course followed by one week of field research activity, and then they will complete an online post-field course. In this program, the students will be involved in experience-based activities which include travel to research sites along the Danube River basin and laboratory work, that will enable them to reflect and advocate on environmental sustainability problems. The students will learn and collaborate together to develop their knowledge, skills and critical thinking needed for addressing environmental challenges. The program objective is to equip students with the knowledge and skills needed to find answers to the environmental issues. /*

**

Ποιους αφορά: *Μεταπτυχιακούς φοιτητές*

Επιστημονικά πεδία: *Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γεωγραφία

*Κινητικότητα: *18 – 22 Σεπτεμβρίου

2023,**SfântuGheorgheVillage(Tulcea), Romania* Διαδικτυακή παρακολούθηση: *4 Σεπτεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2023

*ECTS**: *6

*Επικοινωνία: *luminita.marutescu@bio.unibuc.ro <luminita.marutescu@bio.unibuc.ro>

*Αιτήσεις:* στη φόρμα

<https://mobility.civis.eu/templates/63d7e0f13b5d002690000337/start?context/%5btype%5d=Institutions::ClassOf&context%5bid%5d=63d106196ab72814f2000010>*

 

//*3) Τίτλος: “Making visible the invisibles”

<https://civis.eu/en/civis-courses/making-visible-the-invisibles>,

θεματική ενότητα: «Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες»*/ /

 

/This Blended Intensive Programme is based on the organisation of an international conference about the maintopicoftheCIVIS Hub»Cities,territoriesand mobilities»:Makingvisibletheinvisiblesin

CitiesandTerritories,hosted at the Université libre de Bruxelles, on

27-29 September 2023. This conference will gather academics,students,and practitionersfromCIVIS partners,theirterritoriesand theinternational academiccommunity./

 

*Ποιους αφορά: *Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες* Επιστημονικά πεδία: *Επιστήμες Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας, Γεωγραφία, Νομική, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Μάνατζμεντ, Πληροφορική, ΜΜΕ, Τέχνες*

Κινητικότητα: *25 – 29 Σεπτεμβρίου 2023, Βρυξέλλες, Βέλγιο* Διαδικτυακή παρακολούθηση: *24 Απριλίου – 5 Μάϊου 2023*

ECTS: *6*

Επικοινωνία: *Fanny.Sbaraglia@ulb.be*

Αιτήσεις: *στη φόρμα

<https://mobility.civis.eu/templates/63d7e0f13b5d002690000337/start?context/[type]=Institutions::ClassOf&context[id]=63d108d76ab72840950005e4>*

*4) Τίτλος: “Organoid models in immunology-oncology”

<https://civis.eu/en/civis-courses/organoid-models-in-immunology-oncology>

θεματική ενότητα: «Υγεία»

 

/Organoids are 3D in vitro cultures forming mini-clusters of cells that self-organise and differentiate to mimic theorgans from which they are derived. The ability to generate tumor organoids that capture the structure, function,cellular and genetic heterogeneity of cancer better than any immortalised cell line was immediately recognisedasamajor breakthrough./

 

*Ποιουςαφορά:*Μεταπτυχιακούςφοιτητές,ΥποψήφιουςΔιδάκτορες

 

*Επιστημονικάπεδία:*ΕπιστήμεςΥγείας,Φαρμακευτική,ΦυσικέςΕπιστήμεςκαιΜαθηματικά

 

*Κινητικότητα:*3- 7Ιουλίου2023,Μασσαλία, Γαλλία

 

*Διαδικτυακήπαρακολούθηση:*3Ιουνίου-7Ιουλίου2023

 

*ECTS:*6*

Επικοινωνία:*fanny.mann@univ-amu.fr,<mailto:fanny.mann@univ-amu.fr>marie-dominique.franco@univ-amu.fr

<mailto:marie-dominique.franco@univ-amu.fr>

 

*Αιτήσεις:*_στηφόρμα_

Για περαιτέρω *πληροφόρησή* σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην *επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS *στην κατηγορία *CIVIS Courses <https://civis.eu/en/civis-courses>*.

 

Για τυχόν *ερωτήσεις και απορίες*, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο:

*Q&A on Blended Intensive Programmes*

<https://civis.eu/en/blended-intensive-programmes/qanda-on-BIPs>, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στοe-mail:

*info-civis@uoa.gr <mailto:info-civis@uoa.gr>*.

 

*

*

 

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ*

*

Bioinformatics/IT positions available on Text Mining, Machine Learning, Microbiome (meta)data, Climate Change at IMBBC HCMR

Are you interested in Text Mining, Machine Learning, Microbiome (meta)data, Climate Change?
Two Bioinformatics/IT positions are available in the lab.

Find out more at: https://tinyurl.com/ccmribioinfo
(2+ years each position, CCMRI project, @ELIDEK_HFRI funded, Job post in Greek, DOATAP requirement applies)

Application deadline: Thursday, February the 9th, 2023

More information about the lab: https://lab42open.hcmr.gr/
Related projects/publications: CCMRI, PREGO (doi), PEMA (doi), DECO (doi), EXTRACT (doi)
More information about the institute: https://imbbc.hcmr.gr/ (Heraklion Crete, Greece)

For any questions: ccmri@hcmr.gr