Nέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων-BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του*CIVIS* <https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis>, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα *»CIVIS Courses», *σταπλαίσιατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα /»Blended Intensive Programmes», /και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα*(διαμονή φοιτητή και **σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. *Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: *ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.*

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα *νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του **Erasmus+*, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

/Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!/

 

**»Blended Intensive Programs»*

*

Ποιους αφορούν: *Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων

*Αιτήσεις:* ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση) *Νέα προθεμία υποβολής:* Αιτήσεις έως*8 Μαρτίου 2023*

 

*/Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα */»Blended Intensive Programs (BIPs)»/* είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη *διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας*, όπου μπορείτε να περάσετε *5 ημέρες *σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! *Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία*, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.

Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από *ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS*. Τα BIPs έχουν *διεπιστημονικό χαρακτήρα *και περιλαμβάνουν τη *χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.* Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο *αριθμό πιστωτικών μονάδων*, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη *διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία*, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων *ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος* *θεματικών ενοτήτων* του CIVIS:

 

/- Υγεία

– Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες

– Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια

– Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

– Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά/

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις *4 προγράμματα BIPs* <https://civis.eu/en/civis-courses> που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία.

***1) Τίτλος: Frenchtravellers

<https://civis.eu/en/civis-courses/french-travellers-in-mediterranean-lands-2023>**in**Mediterranean**lands**-

θεματική ενότητα: «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά»***

/The main objective is to provide a multi-layered presentation of various images of Mediterranean lands, parting from traveling literature in different forms in order to incite the participants to understand intercultural issues within a historical, aesthetic and theoretical

framework./**

 

**Ποιους αφορά: *Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες* Επιστημονικά πεδία: *Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες*

Κινητικότητα: *4 – 8 Δεκεμβρίου 2023,**Στοκχόλμη, Σουηδία *Διαδικτυακή παρακολούθηση: *9 Οκτωβρίου – 23 Νοεμβρίου 2023

*ECTS**:*6*

Επικοινωνία: *hans.farnlof@su.se <hans.farnlof@su.se>//

*Αιτήσεις**: *στηφόρμα

<https://mobility.civis.eu/templates/63d7e0f13b5d002690000337/start?context/%5btype%5d=Institutions::ClassOf&context%5bid%5d=63d0e5573b5d0013c9000069?context/%5btype%5d=Institutions::ClassOf&context%5bid%5d=63e0bfe13b5d0016b30003be>

*2) Τίτλος: “Environmental challenges facing the Danube River”

<https://civis.eu/en/civis-courses/environmental-challenges-facing-danube-river>

-θεματική ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια» */ The program consists of two interconnected activities, online and on-site, in Delta Danube (University of Bucharest). The enrolled students will first participate in an online pre-field course followed by one week of field research activity, and then they will complete an online post-field course. In this program, the students will be involved in experience-based activities which include travel to research sites along the Danube River basin and laboratory work, that will enable them to reflect and advocate on environmental sustainability problems. The students will learn and collaborate together to develop their knowledge, skills and critical thinking needed for addressing environmental challenges. The program objective is to equip students with the knowledge and skills needed to find answers to the environmental issues. /*

**

Ποιους αφορά: *Μεταπτυχιακούς φοιτητές*

Επιστημονικά πεδία: *Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γεωγραφία

*Κινητικότητα: *18 – 22 Σεπτεμβρίου

2023,**SfântuGheorgheVillage(Tulcea), Romania* Διαδικτυακή παρακολούθηση: *4 Σεπτεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2023

*ECTS**: *6

*Επικοινωνία: *luminita.marutescu@bio.unibuc.ro <luminita.marutescu@bio.unibuc.ro>

*Αιτήσεις:* στη φόρμα

<https://mobility.civis.eu/templates/63d7e0f13b5d002690000337/start?context/%5btype%5d=Institutions::ClassOf&context%5bid%5d=63d106196ab72814f2000010>*

 

//*3) Τίτλος: “Making visible the invisibles”

<https://civis.eu/en/civis-courses/making-visible-the-invisibles>,

θεματική ενότητα: «Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες»*/ /

 

/This Blended Intensive Programme is based on the organisation of an international conference about the maintopicoftheCIVIS Hub»Cities,territoriesand mobilities»:Makingvisibletheinvisiblesin

CitiesandTerritories,hosted at the Université libre de Bruxelles, on

27-29 September 2023. This conference will gather academics,students,and practitionersfromCIVIS partners,theirterritoriesand theinternational academiccommunity./

 

*Ποιους αφορά: *Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες* Επιστημονικά πεδία: *Επιστήμες Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας, Γεωγραφία, Νομική, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Μάνατζμεντ, Πληροφορική, ΜΜΕ, Τέχνες*

Κινητικότητα: *25 – 29 Σεπτεμβρίου 2023, Βρυξέλλες, Βέλγιο* Διαδικτυακή παρακολούθηση: *24 Απριλίου – 5 Μάϊου 2023*

ECTS: *6*

Επικοινωνία: *Fanny.Sbaraglia@ulb.be*

Αιτήσεις: *στη φόρμα

<https://mobility.civis.eu/templates/63d7e0f13b5d002690000337/start?context/[type]=Institutions::ClassOf&context[id]=63d108d76ab72840950005e4>*

*4) Τίτλος: “Organoid models in immunology-oncology”

<https://civis.eu/en/civis-courses/organoid-models-in-immunology-oncology>

θεματική ενότητα: «Υγεία»

 

/Organoids are 3D in vitro cultures forming mini-clusters of cells that self-organise and differentiate to mimic theorgans from which they are derived. The ability to generate tumor organoids that capture the structure, function,cellular and genetic heterogeneity of cancer better than any immortalised cell line was immediately recognisedasamajor breakthrough./

 

*Ποιουςαφορά:*Μεταπτυχιακούςφοιτητές,ΥποψήφιουςΔιδάκτορες

 

*Επιστημονικάπεδία:*ΕπιστήμεςΥγείας,Φαρμακευτική,ΦυσικέςΕπιστήμεςκαιΜαθηματικά

 

*Κινητικότητα:*3- 7Ιουλίου2023,Μασσαλία, Γαλλία

 

*Διαδικτυακήπαρακολούθηση:*3Ιουνίου-7Ιουλίου2023

 

*ECTS:*6*

Επικοινωνία:*fanny.mann@univ-amu.fr,<mailto:fanny.mann@univ-amu.fr>marie-dominique.franco@univ-amu.fr

<mailto:marie-dominique.franco@univ-amu.fr>

 

*Αιτήσεις:*_στηφόρμα_

Για περαιτέρω *πληροφόρησή* σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην *επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS *στην κατηγορία *CIVIS Courses <https://civis.eu/en/civis-courses>*.

 

Για τυχόν *ερωτήσεις και απορίες*, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο:

*Q&A on Blended Intensive Programmes*

<https://civis.eu/en/blended-intensive-programmes/qanda-on-BIPs>, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στοe-mail:

*info-civis@uoa.gr <mailto:info-civis@uoa.gr>*.

 

*

*

 

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ*

*

Bioinformatics/IT positions available on Text Mining, Machine Learning, Microbiome (meta)data, Climate Change at IMBBC HCMR

Are you interested in Text Mining, Machine Learning, Microbiome (meta)data, Climate Change?
Two Bioinformatics/IT positions are available in the lab.

Find out more at: https://tinyurl.com/ccmribioinfo
(2+ years each position, CCMRI project, @ELIDEK_HFRI funded, Job post in Greek, DOATAP requirement applies)

Application deadline: Thursday, February the 9th, 2023

More information about the lab: https://lab42open.hcmr.gr/
Related projects/publications: CCMRI, PREGO (doi), PEMA (doi), DECO (doi), EXTRACT (doi)
More information about the institute: https://imbbc.hcmr.gr/ (Heraklion Crete, Greece)

For any questions: ccmri@hcmr.gr

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00

Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή»

 

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο 30΄ νωρίτερα από την έναρξη της τελετής (ώρα 10.30), προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΕΚΠΑ ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών είναι δύο (2) άτομα ανά ορκιζόμενο.

 

Οι ορκιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) τις ημέρες 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022, από τη Γραμματεία και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στη Γραμματεία οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις πριν την ορκωμοσία. Κατά την παραλαβή οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

 

Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας: 21880661221, 281711408045, 204712572117, 255378421207, 272783088228, 241487806257, 227662486048 και 109944. Η Διδάκτορας με ακαδημαϊκή ταυτότητα 267780445149 θα εκφωνήσει τον όρκο των διδακτόρων, κατόπιν κλήρωσης.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ακυρώνεται στην αποφοίτηση.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 61810, 111909, 121905, 7113042000001, 7113112000004, 7113102000006, 711312200010, 7113132000018, 7113042000021 θα εκφωνήσουν τον όρκο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ως αριστεύσαντες.

Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.

 

Ακολουθούν οι πενήντα ένα (51) Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών σπουδών, που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία:

 

41902 61913 258804 7113102000006
41903 61914 258805 7113112000004
41904 61919 7113042000001 711312200002
41905 61920 7113042000004 711312200005
41908 71804 7113042000009 711312200013
41911 71809 7113042000011 711312200014
41912 71811 7113042000013 711312200010
41913 111908 7113042000014 7113132000015
61810 111909 7113042000017 7113132000018
61812 121901 7113042000019 7113132000020
61814 121905 7113042000021 7113132000025
61818 131907 7113042000024 7113132000026
61906 131915 7113062000017

 

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 11.00
Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη)
Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση πτυχίου έως 11/11/2022 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, την Τετάρτη 21/12/2022 και ώρα 11.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος secr@biol.uoa.gr και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 επισυνάπτοντας αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο του πτυχίου του Α΄κύκλου σπουδών.
Υπενθυμίζουμε ότι:
 H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html
 Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική
 Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου), και θα διεξαχθεί σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του Αντιπρύτανη (παρακαλούμε για την προσοχή σας στην χρήση μάσκας και στον αριθμό των συνοδών).
Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας και έχουν ανακηρυχθεί, παρακαλούνται να αποστείλουν μόνο την υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@biol.uoa.gr αναγράφοντας στο θέμα αποστολής: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 21/12/2022 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Επισυνάπτονται:
-ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
-ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ / ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ
– ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών μέσω των Γραμματειών των ΠΜΣ.
Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΎ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 1ου & 3ου εξαμήνου να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου από την Παρασκευή 11/11/2022 έως και την Παρασκευή 16/12/2022 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: https://my-uni.uoa.gr
Οι φοιτητές θα εισέρχονται στην εφαρμογή με το username και τον κωδικό που έχουν αποκτήσει μέσω webmail.
Στην εφαρμογή υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τη δημιουργία δήλωσης μαθημάτων.
Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη των προθεσμιών καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και στους φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 οι
φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, στην
ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr, από την Τετάρτη 07-09-2022 έως την Παρασκευή 21-10-2022.
1. Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται:
α) Όλοι οι ενεργοί1 φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και εκείνοι που φοιτούν στις εγκαταστάσεις
του Συγκροτήματος Ευρίπου (Ψαχνά Ευβοίας), προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι
1 Ενεργοί φοιτητές
 Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη
λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους
φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.
 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
0000930315
διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
αντίστοιχα.
β) i. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από
άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων
συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011 (Α 195).
ii. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από
ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών
προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011 (Α
195).
γ) Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα
με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 ε του
Ν.4009/2011 (Α 195).
δ) Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν
προπτυχιακές σπουδές στο Ε.Κ.Π.Α.
2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων
α) Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του
τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, προκειμένου
για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό
προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο/η
αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν
περισσότερα του ενός αδέλφια υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά
τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.
β) Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του
τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου
για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο
τέκνο.
γ) Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει
από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του
φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο
φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίων, του/της
συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι είναι
φοιτητές των τμημάτων του ΕΚΠΑ με έδρα την Αθήνα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων,
όπως επίσης και οι φοιτητές του ΕΚΠΑ και του πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδος που φοιτούν στα Τμήματα με έδρα
στα Ψαχνά και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας.
Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής
δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι
άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.
 Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του/της, ή ο/η σύζυγός του/της,
εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.
Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επαρκεί για την κάλυψη
της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που έχουν τις προϋποθέσεις (όριο εισοδήματος), τότε το
Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης χορηγεί το δικαίωμα δωρεάν σίτισης στους έχοντες τα χαμηλότερα
εισοδηματικά κριτήρια και κατά προτεραιότητα σε όσους είναι: πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές με
αδερφό/ή στον Α΄ κύκλο σπουδών, ορφανοί, φοιτητές τέκνα άγαμης μητέρας, φοιτητές που διαθέτουν
μέλος στην οικογένεια με σοβαρή πάθηση, Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα τέκνου θύματος
τρομοκρατίας.
3. Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης
α) Αίτηση
 Προπτυχιακοί Φοιτητές: Η αίτηση για τo δικαίωμα δωρεάν σίτισης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά
στη ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr.. Οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών θα πρέπει
πρώτα να εγγραφούν στο τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης μέσω
αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Επίσης, υποχρεωτικά οι φοιτητές όλων των κατηγοριών θα
πρέπει να διαθέτουν ενεργή Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η οποία θα επιδεικνύεται κατά την λήψη
των γευμάτων και θα σαρώνεται από αναγνώστη γραμμωτού κώδικα , ο οποίος είναι
εγκατεστημένος στα φοιτητικά εστιατόρια στην περιοχή των Αθηνών και στα Ψαχνά Ευβοίας.
Σημειώνεται εδώ ότι στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης
συμμετέχουν και οι φοιτητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στ.
Ελλάδος, και οι οποίοι περατώνουν τις σπουδές τους στο Συγκρότημα Ευρίπου. Οι φοιτητές, μετά
την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα πρέπει να επιλέγουν στο πεδίο «Αιτήσεις» τον τύπο αίτησης
σίτισης που τους αφορά κατά περίπτωση. Εντός της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr υπάρχει επιλογή
που κατευθύνει στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.
 Μεταπτυχιακοί φοιτητές – Υποψήφιοι Διδάκτορες: Οι αιτήσεις σίτισης των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών – Υπ. Διδακτόρων πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας eprotocol.uoa.gr
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι φοιτητές υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή
(εικόνες σε μορφή .jpg ή ηλεκτρονικά έγγραφα σε μορφή .pdf) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία
είναι τα εξής:
α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.
γ) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να
προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.
δ Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής
ε) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογικού Έτους 2021
στ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).
ζ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).
η) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).
θ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).
ι) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).
ια) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).
Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υπ. Διδάκτορες, απαιτείται η υποβολή, σε
ψηφιακή μορφή, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαίωσης φοιτητικής ιδιότητας.
 Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α. (προγράμματος
ERASMUS/ERASMUS+ καθώς και άλλων συναφών προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών), οι οποίοι
προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και οι φοιτητές αλλοδαποί
υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υποβάλλουν την αίτηση στην ως άνω
ιστοσελίδα, στην οποία θα υπάρχει ειδική υποενότητα με υπερσυνδέσμους που θα αφορούν
αυτές τις κατηγορίες φοιτητών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ERASMUS+ θα πρέπει να υποβάλλουν
σε ψηφιακή μορφή το έγγραφο αποδοχής (Acceptance Document) ή το πιστοποιητικό φοιτητικής
ιδιότητας, ενώ οι υπότροφοι ΥΠΕΠΘ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή
το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι είναι υπότροφοι για το τρέχον
Ακαδημαϊκό Έτος.
Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν, πάντα σε ψηφιακή
μορφή, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης:
α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του
φοιτητή,
β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό,
εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,
γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι, «παραμένει άγαμος και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του
φοιτητή», θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης είναι δυνατή
η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης από την ιστοσελίδα www.gov.gr
δ) Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση ή
εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος
ενός των οποίων είναι ο φοιτητής.
Το δικαίωμα δωρεάν σίτισης που χορηγήθηκε για το Πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 ισχύει
μέχρι την έγκριση των νέων αιτήσεων και όχι πέραν της 31-10-2022
Όσοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης, μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά
εστιατόρια πληρώνοντας 3,00 ευρώ ημερησίως για 2 γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Σίτισης
Φοιτητών, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 09:00 μέχρι 14:00, στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής
Λέσχης, Ιπποκράτους 15, τηλ. 2103688253, 2103688216 και 2103688214, email: evarlam@uoa.gr. Οι
φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου (Τμημάτων ΕΚΠΑ και πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας), μπορούν να απευθύνονται
στο τηλ. 2228099533, email: ptokpa@uoa.gr Η προσέλευση φοιτητών και λοιπών ενδιαφερομένων στα
γραφεία της Υπηρεσίας θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.
Ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος του Δ.Σ.
*
Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας
*Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της
Γραμματείας και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά
1. Πίνακας ορίων εισοδήματος
2. Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. Έτους 2021

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023, στο γνωστικό αντικείμενο:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το διάστημα

από 09/09/2022 μέχρι 09/10/2022,

 

και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1 Αίτηση εγγραφής

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr,
 2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 3. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 4. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

8.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, προαιρετικά

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 2. Φωτογραφία.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

 

-Βαθμός πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Βιογραφικό Σημείωμα (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας: 40%)

 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής συνέντευξης διαμορφώνεται σε 50%.

 

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο οπότε και πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-7274877, e-mail: epapatrexa@biol.uoa.gr.

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023, στο γνωστικό αντικείμενο:

«Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το διάστημα

από 09/09/2022 μέχρι 09/10/2022,

 

και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1 Αίτηση Υποψηφιότητας Συμμετοχής

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στο e -mail: epapatrexa@biol.uoa.gr,
 2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 3. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 4. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

8.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, προαιρετικά

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 2. Φωτογραφία.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

 

-Βαθμός πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας: 20%)

-Βιογραφικό Σημείωμα (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας 10%)

-Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας: 40%)

 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής συνέντευξης διαμορφώνεται σε 50%.

 

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο οπότε και πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-7274877, e-mail: epapatrexa@biol.uoa.gr.

 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 12.00
Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής»
Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην τελετή αναγόρευσης – ορκωμοσίας, την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 12.00, στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ότι τηρουμένων των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, οι ορκιζόμενοι θα συνοδεύονται έως και με τέσσερα (4) συγγενικά/φιλικά πρόσωπα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής.*
Οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) από τη Γραμματεία τη Δευτέρα 16/5/2022 και Τρίτη 17/05/2022 ώρες 11.00-14.00.
Οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο οπωσδήποτε 45 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της τελετής δηλ. 11.15΄, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας: 251415288850, 220766751686, 284656253442 και 270538446643. Ο Διδάκτορας με ακαδημαϊκή ταυτότητα 251415288850 θα εκφωνήσει τον όρκο των διδακτόρων, κατόπιν κλήρωσης.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ακυρώνεται στην αποφοίτηση.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 131913, 121804, 111914, 101803, 101905, 81708, 61907 και 41907 θα εκφωνήσουν τον όρκο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ως αριστεύσαντες.
Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση – ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Ακολουθούν οι σαράντα δυο (42) Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία:
41801
61907
101807
111910
121807
41806
61908
101810
111911
131913
41811
61911
101905
111914
41815
61912
111811
111916
41821
61916
111901
111917
41907
61921
111902
121801
41909
61923
111904
121802
61806
81702
111905
121804
61821
81708
111906
121805
61902
101803
111907
121806
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!!
Από τη

Ανακοίνωση Ορκομωσίας

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 ώρα 12.00

Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής»  (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη)

 

Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση πτυχίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, την Πέμπτη 19 Μαΐου και ώρα 12.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr/katigories/general/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω κωδικών ακαδημαϊκού email ή κωδικών taxisnet) επιλέγοντας το πεδίο 12.Αίτηση Ορκωμοσίας Π.Μ.Σ. υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2.Βεβαίωση Κατάθεσης διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies/tmima-biologias.html συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο

2.Αντίγραφο Πτυχίου/Ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείτε

3.Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)

έως τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Ø  H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html

Ø  Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική και έντυπη διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική

Ø  Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου), τηρώντας τα μέτρα και τις προϋποθέσεις κατά της πανδημίας σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του τρόπου διεξαγωγής της τελετής του ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Κάθε ορκιζόμενος μπορεί να συνοδεύεται από τέσσερα (4) άτομα που θα παρακολουθήσουν την τελετή, τα ονόματα των οποίων θα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.

Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας και έχουν ανακηρυχθεί, παρακαλούνται να αποστείλουν μόνο την υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@biol.uoa.gr αναγράφοντας στο θέμα αποστολής: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 19/05/22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών μέσω των Γραμματειών των ΠΜΣ.

 

Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος