Αρχική » Εκπαίδευση » Διδακτικό Υλικό

Διδακτικό Υλικό

Μέσω αυτής της σελίδας οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαθέσιμο διδακτικό υλικό των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική». Η πρόσβαση στο διδακτικό υλικό είναι περιορισμένη, και απαιτεί τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού (password), τα οποία έχουν δοθεί στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές κατά την αποδοχή τους από το Π.Μ.Σ..