Αρχική » Δημοσιότητα

Δημοσιότητα

Στα 21 χρόνια λειτουργίας του το Π.Μ.Σ. έχει συμβάλει στην επιτυχημένη εκπαίδευση πάνω από 80 φοιτητών πάνω στο ευρύ πεδίο της Βιοπληροφορικής (βλ. σελίδα Απόφοιτοι).  Πάνω από 50 προσκεκλημένοι ομιλητές έχουν δώσει διαλέξεις στα πλαίσια των μαθημάτων του Προγράμματος. Τέλος, οι διπλωματικές εργασίες των φοιτητών έχουν οδηγήσει σε περισσότερες από 60 ανακοινώσεις σε πανελλαδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, καθώς και σε περισσότερες από 26 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.