Αρχική » Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Κατηγορία: Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Μάρτιος 2019

Ακολουθεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.


Την Πέμπτη  07 Μαρτίου 2019 (07/03/2019) και ώρα από 14:00 ως 16:00 οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κ. Ιωάννης Καταγάς, Ευσταθία Κολοτούρου, Κων/να Τάτση, Μαριέτα Ρήγα και η Μαρίνα Αθανασούλη θα παρουσιάσουν τις Διπλωματικές Εργασίες τους, οι οποίες εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική»,

ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, στην Αίθουσα 50 του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ», Νέα Πτέρυγα Τμήματος Βιολογίας, 2ος όροφος.

 

 1. Ιωάννης Καταγάς«Ανάλυση Μικροσυστοιχιών RΝΑ στην περίπτωση έκθεσης σε νανοσωματίδια χρυσού. Βιολογικές και κλινικές εφαρμογές», Ώρα: 14:00
 2. Ευσταθία Κολοτούρου,«Σχεδιασμός και Υλοποίηση υπολογιστικής μεθόδου για την ταξινόμηση πεπτιδίων με βάση τη βιοδραστηριότητα τους » , Ώρα: 14:30
 3.  Κων/να Τάτση,«Ανάλυση Μικροσυστοιχιών RΝΑ στην περίπτωση έκθεσης σε Σωματιδιακή Ακτινοβολία με έμφαση στην Ραδιοθεραπεία », Ώρα: 15:00
 4. Μαριέτα Ρήγα«Ανάλυση δεδομένων από αλληλούχηση RNA με χρήση στατιστικών μεθόδων», Ώρα: 15:30
 5. Μαρίνα Αθανασούλη «Μελέτη αναπαραστάσεων βιολογικών ακολουθιών σε προβλήματα ταξινόμησης», Ώρα: 16:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Ακολουθεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.


Την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018 (03/10/2018) και ώρα 14:00 οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κκ Βασιλική ΤριανταφυλλίδουΣωτήριος Πλέσσας, Βάσια ΜεραντζήΑπόστολος-Ευγένιος Παύλος και Δημήτριος Αντωνογιαννάκης θα παρουσιάσουν τις Διπλωματικές Εργασίες τους, οι οποίες εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική», ενώπιον τις Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τους:

 1. Τριανταφυλλίδου Βασιλική, «Υπολογιστικές μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση γενετικών θεραπειών για τη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne» (PDF), Ώρα: 14:00
 2. Πλέσσας Σωτήριος, «Υπολογιστικές Μελέτες Μετα-Μεταφραστικών Τροποποιήσεων Διαμεμβρανικών Πρωτεϊνών» (PDF), Ώρα: 14:30
 3. Μεραντζή Βάσια, «Υπολογιστική ανάλυση οικογένειας κινασών» (PDF), Ώρα: 15:00
 4. Παύλος Απόστολος-Ευγένιος, «Διερεύνηση για ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ ποσοστού GC στο γονιδίωμα και θερμοκρασίας ανάπτυξης (GOT) στα βακτήρια» (PDF), Ώρα: 15:30
 5. Αντωνογιαννάκης Δημήτριος, «Βιοπληροφορική προσέγγιση στην οικογένεια πρωτεϊνών HU» (PDF), Ώρα: 16:00

 

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 (15/10/2018) και ώρα 15:00 η Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια κα Χρυσάνθη Μπεκύρου θα παρουσιάσει τη Διπλωματική Εργασία της, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική», ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της:

 1. Μπεκύρου Χρυσάνθη, «Μελέτη της αλληλεπίδρασης του υποδοχέα ρυανοδίνης τύπου 2 και της καλμοδουλίνης με τη βοήθεια μοριακών προσομοιώσεων» (PDF), Ώρα: 15:00

 

Επισυνάπτονται σε μορφή PDF οι επίσημες ανακοινώσεις των παρουσιάσεων.  Για τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα υπάρξει τροποποιημένη ανακοίνωση.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική»

Υπενθυμίζεται πως η παρουσία των ενεργών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. στις παρουσιάσεις είναι υποχρεωτική.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τρίτη 25/09/2018 και ώρα 12:00 η Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια κα Χριστίνα Βασιλοπούλου θα παρουσιάσει τη
Διπλωματική της Εργασία, με τίτλο:

«Αξιοποίηση ομικών δεδομένων με σκοπό τη μελέτη και την ερμηνεία διαφορετικών αναπαραστάσεων ολοκληρωμένων δικτύων (Integrated Networks)»

ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» Τμήμα Βιολογίας, 2 ος όροφος.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή
Καθ. Κωνσταντίνος Βοργιάς (Επιβλέπων)
Δρ. Ιωάννης Αλμυράντης
Επικ. Καθ. Ηρακλής Βαρλάμης

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – Ιούλιος 2018

Ακολουθεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» για την εξεταστική Περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2018.


Την Τετάρτη 11/07/2018 και ώρα 15:00-17:30 οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κ.κ. Καλλιόπη Μαρκοπούλου, Γεώργιος Φωτάκης, Βαρβάρα Δράκου και Νικηφόρος Τραυλός θα παρουσιάσουν τις Διπλωματικές Εργασίες τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική», ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τους:

 1. Καλλιόπη Μαρκοπούλου, «Βιοπληροφορικές προσεγγίσεις περί της αποσαφήνισης της καρκινογένεσης με την διαμεσολάβηση των long non-coding RNAs» (PDF) Ώρα: 15:00
 2. Γεώργιος Φωτάκης«Ανάπτυξη αλγοριθμικής ροής για την συνθετική ανάλυση RNA–seq δεδομένων, με εφαρμογή στην διερεύνηση του γενετικού υποβάθρου εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου» (PDF) Ώρα: 15:30
 3. Βαρβάρα Δράκου«Ανάλυση Δεδομένων Θερμοσταθερότητας Πρωτεϊνών» (PDF) Ώρα: 16:30
 4. Νικηφόρος Τραυλός«Ιn silico μελέτες για την αναζήτηση επιλεκτικών αγωνιστών του υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών» (PDF) Ώρα: 17:00

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία των ενεργών φοιτητών του ΠΜΣ στις εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου και ώρα 15:00 η Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια κα Αμανατίδου Αθηνά θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία, με τίτλο:

«Ανάλυση δικτύου αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών που σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα με μεθόδους βιοπληροφορικής»

ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Τμήμα Βιολογίας, 2ος όροφος.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της παρουσίασης.

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – Σεπτέμβριος 2017

Ακολουθεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» για την εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2017.


Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κ.κ. Σοφία Φλέσσια, Δημήτριος Τσιγωνάκης και Αυγή Αποστολάκου θα παρουσιάσουν τις Διπλωματικές Εργασίες τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική», ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τους:

 1. Σοφία Φλέσσια, «Εντοπισμός και συσχέτιση μικρών RNA (micro RNA) σε ζωικό και ανθρώπινο γονιδίωμα με την απορρύθμιση βιολογικών διεργασιών (ασθένειες)» (PDF) Ώρα: 14:00
 2. Δημήτριος Τσιγωνάκης, «Μελέτη Αναστολέων της LDH-A ως θεραπευτικός στόχος κατά καρκινικών κυττάρων» (PDF) Ώρα: 14:45
 3. Αυγή Αποστολάκου, «Υπολογιστικές μελέτες συσχέτισης σηματοδοτικών μονοπατιών των Συζευγμένων με G-πρωτεΐνες Υποδοχέων (GPCRs) με βιολογικές διεργασίες και ασθένειες» (PDF) Ώρα: 15:30

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Διαλέξεων του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» (Τμήμα Βιολογίας, 2ος Όροφος, Νέα Πτέρυγα, Αίθουσα 63)


Επισυνάπτονται σε μορφή PDF οι επίσημες ανακοινώσεις των παρουσιάσεων.  Για τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα υπάρξει τροποποιημένη ανακοίνωση.  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική»

Υπενθυμίζεται πως η παρουσία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. στις παρουσιάσεις είναι υποχρεωτική.

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – Φεβρουάριος 2017

Ακολουθεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» για την εξεταστική Περίοδο Φεβρουαρίου 2017.

 


Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κος Γεώργιος Σομπόνης και κα Αικατερίνη Χαλκιαδάκη  θα παρουσιάσουν τις Διπλωματικές Εργασίες τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική», ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

Γεώργιος Σομπόνης, «Εκτίμηση του οικολογικού θώκου των ελαφιών Cervus elaphus στην Πάρνηθα με τη χρήση νευρωνικών δικτύων» (PDF) Ώρα: 13:00

Αικατερίνη Χαλκιαδάκη , «Χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων και αλγορίθμων συνεργικής αναγνώρισης προτύπων για τον προσδιορισμό φωνών εντοπισμού νυχτερίδων» (PDF) Ώρα: 13:30

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Διαλέξεων του Τομέα Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας (Τμήμα Βιολογίας, 3ος Όροφος)


Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00 ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής κος Κωνσταντίνος Γελές θα παρουσιάσει τη Διπλωματική Εργασία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική», ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

Κωνσταντίνος Γελές, «Ανάλυση μικροσυστοιχιών RNA για την ανίχνευση συστημικών φαινομένων μετά από έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία» (PDF)

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» (Τμήμα Βιολογίας, 2ος Όροφος, Νέα Πτέρυγα)


Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:30 οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κος Χρήστος Τζαφέρης, κα Ελευθερία Καραταράκη και κα Αικατερίνη Πολύζου θα παρουσιάσουν τις Διπλωματικές Εργασίες τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική», ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

Τζαφέρης Χρήστος, «Μελέτη σχέσης κυτταρικής επικοινωνίας και ανοσίας» (PDF) Ώρα: 15:30

Καραταράκη Ελευθερία, «Βελτιστοποίηση διαλυτότητας θεραπευτικών μονοκλωνικών αντισωμάτων με υπολογιστικές μεθόδους» (PDF) Ώρα: 16:00

Πολύζου Αικατερίνη, «Ταυτοποίηση και ανάλυση μη χαρτογραφημένων λειτουργικών περιοχών του ανθρώπινου γονιδιώματος» (PDF) Ώρα: 16:30

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Διαλέξεων του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» (Τμήμα Βιολογίας, 2ος Όροφος, Νέα Πτέρυγα)


 

Επισυνάπτονται σε μορφή PDF οι επίσημες ανακοινώσεις των παρουσιάσεων.  Για τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα υπάρξει τροποποιημένη ανακοίνωση.  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική»

Υπενθυμίζεται πως η παρουσία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. στις παρουσιάσεις είναι υποχρεωτική.

Ηλεκτρονική Κατάθεση Διπλωματικών Εργασιών στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος»

Μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (22ας-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης-11-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856), απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι η κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διαδικασία της κατάθεσης, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα, περιλαμβάνονται στη σελίδα «Χρήσιμα Έγγραφα» της ιστοσελίδας του ΠΜΣ Βιοπληροφορική.  Η διαδικασία κατάθεσης στο αποθετήριο για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των προγραμμάτων του Τμήματος Βιολογίας περιγράφεται παρακάτω:

Βήμα 1ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* προκειμένου να έχει δυνατότητα να καταχωρήσει την εργασία του στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος», δημιουργεί υποχρεωτικά έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΚΠΑ (εφόσον δεν έχει ήδη). Η δημιουργία λογαριασμού γίνεται μέσω του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του ΕΚΠΑ http://www.noc.uoa.gr/.

Βήμα 2ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* κατεβάζει από την ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας ή προμηθεύεται κατευθείαν από τη Γραμματεία δύο αντίτυπα του εντύπου καταχώρησης εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος».   Στο εν λόγω έντυπο περιλαμβάνονται: α) η βεβαίωση έγκρισης της εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής (υπογράφεται από τη Γραμματεία), β) η υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα με την οποία παραχωρεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εγκριθείσας εργασίας (υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια) και γ) η βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης τηςεργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» (υπογράφεται από τη Βιβλιοθήκη).

Βήμα 3ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* καταθέτει υποχρεωτικά την εργασία στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» (pergamos.lib.uoa.gr) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες και ενημερώνεται με email για την πορεία κατάθεσης της εργασίας του/της. Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών λαμβάνει σχετικό μήνυμα, διορθώνει ή συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και επαναλαμβάνει την καταχώρηση.

Βήμα 4ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* προσέρχεται στη Βιβλιοθήκη φέροντας μαζί του/της τα δυο αντίτυπα του εντύπου καταχώρησης, προκειμένου η Βιβλιοθήκη να πιστοποιήσει και να εγκρίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και να υπογράψει τη βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης της εργασίας.

Βήμα 5ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* παραλαμβάνει από τη Βιβλιοθήκη το ένα εκ των δυο παραπάνω αντιτύπων και το προσκομίζει στη Γραμματεία για να προχωρήσει η διαδικασία καθομολόγησής του.

Ο/Η φοιτητής/τρια* ΔΕΝ οφείλει να καταθέσει έντυπο αντίγραφο της εργασίας του στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – Σεπτέμβριος 2016

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30 οι Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες, κα Ντερτιλή Μαρία και κα Πλατή Γεωργία, θα παρουσιάσουν τις διπλωματικές εργασίες τους, οι οποίες εκπονήθηκαν στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική»:

Μαρία Ντερτιλή, «Ανάλυση μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων με έμφαση στη μελέτη γενετικών στοιχείων που εμπλέκονται στην οργάνωση και μεταγραφή του mtDNA στους Pezizomycotina»

Γεωργία Πλατή, «Εντοπισμός και ανάλυση μικρών RNA (microRNAs) σε είδη φυτών»

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αίθουσα Διαλέξεων του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική» (Αίθουσα 63, Νέα Πτέρυγα Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, 2ος Όροφος).

 

Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις των παρουσιάσεων.

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – Φεβρουάριος 2016

Τη Δευτέρα 01/02/2016 και ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών (επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις των παρουσιάσεων):

Τζανάκης Κωνσταντίνος (Τίτλος: «Ανακάλυψη γενομικών ανισορροπιών στον καρκίνο μέσω ανάλυσης καρυοτύπου«)

Γαβριηλίδου Μαρίνα (Τίτλος: «Μελέτη συνεξέλιξης αλληλεπιδράσεων σε συζευγμένους με G-πρωτεΐνες Υποδοχείς (GPCRs)«)

Παρασκευοπούλου Άννα (Τίτλος: «Βιοπληροφορική ανάλυση μεταγραφικών δεδομένων μικροσυστοιχιών για τη μελέτη μοριακών μηχανισμών γήρανσης στο μοντέλο της αναδιπλασιαστικής γήρανσης«)

Τζαϊμπάλλα Χαλήλ (Τίτλος: «Καταγραφή της ελληνικής μυρμηγκοπανίδας σε βάσεις δεδομένων«)

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική».

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Διαλέξεων του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» (Τμήμα Βιολογίας, Νέα Πτέρυγα, Αίθουσα 63).