Αρχική » Uncategorized » Ανακοίνωση Ορκομωσίας

Ανακοίνωση Ορκομωσίας

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 ώρα 12.00

Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής»  (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη)

 

Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες και τις/τους φοιτήτριες/τές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να την απόκτηση πτυχίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία, την Πέμπτη 19 Μαΐου και ώρα 12.00, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr/katigories/general/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω κωδικών ακαδημαϊκού email ή κωδικών taxisnet) επιλέγοντας το πεδίο 12.Αίτηση Ορκωμοσίας Π.Μ.Σ. υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2.Βεβαίωση Κατάθεσης διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies/tmima-biologias.html συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο

2.Αντίγραφο Πτυχίου/Ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείτε

3.Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)

έως τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Ø  H καταχώρηση της διδακτορικής διατριβής καθώς και της διπλωματικής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» είναι υποχρεωτική http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html

Ø  Για τους διδάκτορες, η ηλεκτρονική και έντυπη διαδικασία κατάθεσης στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ https://www.ekt.gr/el/library/didaktorika) είναι υποχρεωτική

Ø  Για την απόκτηση του πτυχίου η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στο Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρής» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου), τηρώντας τα μέτρα και τις προϋποθέσεις κατά της πανδημίας σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του τρόπου διεξαγωγής της τελετής του ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Κάθε ορκιζόμενος μπορεί να συνοδεύεται από τέσσερα (4) άτομα που θα παρακολουθήσουν την τελετή, τα ονόματα των οποίων θα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.

Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας και έχουν ανακηρυχθεί, παρακαλούνται να αποστείλουν μόνο την υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@biol.uoa.gr αναγράφοντας στο θέμα αποστολής: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 19/05/22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών μέσω των Γραμματειών των ΠΜΣ.

 

Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου σας από το Τμήμα Βιολογίας και σας ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος